Email In

Tài liệu Dạy - Học Vật lí 8 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

 • Tác giả : Phạm Ngọc Tiến
 • Số trang : 176
 • Khổ : 17x24 cm
 • Mã số : T8L26
 • Giá bìa : 40,000 đồng

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dạy và học theo yêu cầu của Chuẩn kiến thức, kĩ năng bộ môn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn bộ Tài liệu dạy - học Vật lí Trung học cơ sở, như một đề xuất với các thầy cô giáo trong việc chọn lựa phương án dạy học chủ động, hiệu quả và sát với thực tế đơn vị, địa phương.

Email In

Đổi mới công tác đánh giá (về kết quả học tập của học sinh trường trung học cơ sở)

 • Tác giả : Trần Kiều, Trần Đình Châu (Đồng chủ biên), Phạm Đức Tài, Dương Văn Hưng, Đặng Xuân Cương
 • Số trang : 200
 • Khổ : 17x24 cm
 • Mã số : C2G14
 • Giá bìa : 00,000 đồng | (Sách do dự án phát triển Giáo dục Trung học Cơ sở II - Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp)

Đánh giá giáo dục nói chung và đánh giá kết quả học tập nói riêng có một vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục. Nó giúp cung cấp các thông tin hữu ích nhằm điều chỉnh quá trình giáo dục, đặc biệt là quá trình dạy học. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS là một trong những thành phần quan trọng trong thiết kế của Dự án Phát triển Giáo dục THCS II. Với mục đích tập hợp một cách tương đối hệ thống các tài liệu đã triển khai liên quan đến đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS, Dự án Phát triển giáo dục THCS II tổ chức biên soạn cuốn sách Đổi mới công tác đánh giá (về kết quả học tập của học sinh trường trung học cơ sở).

Email In

Thư viện câu hỏi kiểm tra

 • Tác giả : Trần Kiều, Trần Đình Châu (đồng chủ biên), Đặng Xuân Cương, Hà Xuân Thành
 • Số trang : 76
 • Khổ : 17x24 cm
 • Mã số : 8I756
 • Giá bìa : 00,000 đồng | (Sách do dự án phát triển Giáo dục Trung học Cơ sở II - Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp)

Đánh giá kết quả học tập của học sinh là một nhiệm vụ không thể thiếu trong quá trình dạy học. Để việc đánh giá kết quả học tập của học sinh có tính hệ thống và toàn diện, đảm bảo tính khách quan và công khai, thực hiện được mục tiêu của giáo dục và đào tạo, các nhà giáo dục cần phải đầu tư xây dựng hệ thống đề kiểm tra - một trong những khâu chính trong việc đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Email In

Dạy nghề ngắn hạn cho học sinh trường THCS có nguyện vọng học nghề : Cắt may dân dụng

 • Tác giả : Nguyễn Minh Đường (CB), Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Kim Dung, Trần Thị Hoài Thu
 • Số trang : 156
 • Khổ : 17x24 cm
 • Mã số : C2G25
 • Giá bìa : 00,000 đồng | (Sách do dự án phát triển Giáo dục Trung học Cơ sở II - Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp)

Tài liệu Dạy nghề ngắn hạn cho học sinh trường THCS có nguyện vọng học nghề : Cắt may dân dụng được Dự án Phát triển giáo dục THCS II tổ chức nhằm mục đích trang bị cho những học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở chưa có điều kiện để học tiếp Trung học phổ thông một số kiến thức và kĩ năng cần thiết, để các em có thể tham gia vào lao động nghề nghiệp. Tài liệu này cũng có thể dùng cho những người muốn học nghề ngắn hạn ở các trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên ...

Email In

Dạy nghề truyền thống trong các trường dân tộc nội trú : Nghề thêu

 • Tác giả : Đào Thị Hồng Minh (Chủ biên), Nguyễn Thị Bảo Hoa, Cầm Bạch Thiêm
 • Số trang : 132
 • Khổ : 17x24 cm
 • Mã số : 5C044
 • Giá bìa : 00,000 đồng | (Sách do dự án phát triển Giáo dục Trung học Cơ sở II - Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp)

Trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam còn lưu giữ một kho tàng văn hoá phong phú và đa dạng về các ngành nghề truyền thống thủ công mĩ nghệ như : nghề dệt vài thổ cẩm, nghề đat lát, nghề thêu, nghề mộc, nghề rèn đúc, ... Tuy vậy, những ngành nghề này đang có nguy cơ thất truyền, do không cạnh tranh được với các sản phẩm làm ra theo hình thức công nghiệp. Với phương thức sản xuất thủ công truyền thống, để tạo ra được một sản phẩm, người sản xuất phải tốn nhiều thời gian, công sức nên chi phí giá thành cao, trong khi đó sản phẩm công nghiệp đa dạng về mẫu mã, chất lượng sản phẩm cao, giá thành thấp.

Email In

Dạy nghề ngắn hạn cho học sinh trường THCS có nguyện vọng học nghề : Lắp đặt mạng điện gia đình

 • Tác giả : Nguyễn Minh Đường (Chủ biên), Nguyễn Văn Việt, Trần Thị Hoài Thu
 • Số trang : 152
 • Khổ : 17x24 cm
 • Mã số : C2G24
 • Giá bìa : 00,000 đồng | (Sách do dự án phát triển Giáo dục Trung học Cơ sở II - Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp)

Tài liệu Dạy nghề ngắn hạn cho học sinh trường THCS có nguyện vọng học nghề : Lắp đặt mạng điện gia đình được Dự án Phát triển giáo dục THCS II tổ chức biên soạn nhằm mục đích trang bị cho những học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở chưa có điều kiện để học tiếp trung học phổ thông một số kiến thức và kĩ năng cần thiết để các em có thể tham gia vào lao động nghề nghiệp. Tài liệu này cũng có thể dùng cho những người muốn học nghề ngắn hạn ở các trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên ...

Email In

Dạy nghề ngắn hạn cho học sinh trường THCS có nguyện vọng học nghề : Nấu ăn

 • Tác giả : Nguyễn Minh Đường (Chủ biên), Triệu Thị Chơi, Trần Thị Tuyết, Trần Thị Hoài Thu
 • Số trang : 152
 • Khổ : 17x24 cm
 • Mã số : C2G26
 • Giá bìa : 00,000 đồng | (Sách do dự án phát triển Giáo dục Trung học Cơ sở II - Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp)

Tài liệu Dạy nghề ngắn hạn cho học sinh trường THCS có nguyện vọng học nghề : Nấu ăn được Dự án Phát triển giáo dục THCS II tổ chức biên soạn nhằm mục đích trang bị cho những học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở chưa có điều kiện để học tiếp trung học phổ thông một số kiến thức và kĩ năng cần thiết để các em có thể tham gia vào lao động nghề nghiệp. Tài liệu này cũng có thể dùng cho những người muốn học nghề ngắn hạn ở các trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên ...

Email In

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở

 • Tác giả : Phạm Tất Dong ( Chủ biên ), Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Hùng, Nguyễn Đăng Cúc
 • Số trang : 180
 • Khổ : 17x24 cm
 • Mã số : C2G19
 • Giá bìa : 00,000 đồng | (Sách do dự án phát triển Giáo dục Trung học Cơ sở II - Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp)

Trong đời sống hằng ngày, con người luôn đứng trước những sự lựa chọn, bắt đầu bằng hàng loạt các câu hỏi. Trong cuộc đời học sinh, các em cũng sẽ gặp những lựa chọn như chọn trường, chọn môn năng khiếu, chọn thầy bồi dưỡng thêm. Đến một lúc, các em sẽ phải đứng trước một sự lựa chọn mang tính quyết định cho tương lai : chọn nghề gì sau khi học phổ thông?. Tài liệu Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở được xây dựng để cung cấp cho các thầy cô giáo những phương pháp tư vấn hướng nghiệp đứng trước ngã rẽ của cuộc đời.


 •  « 
 •   
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •   
 •  » 
 
 
 
 

Liên hệ nhanh
Sản phẩm đề cử

 
 
 
 
left direction
right direction
Giải tích thực
Em yêu dân ca - tập 1 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
Em yêu dân ca - tập 2 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
Em yêu dân ca - tập 3 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
Em yêu dân ca - tập 4 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
Em yêu dân ca - tập 5 (Dùng kèm phần mềm điện tử)
My Adventure 1
My Adventure 2
My Adventure 3
Get it up 1
Get it up 2
Bài tập luyện thi NAT -TEST CẤP 5
Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
Hoàng sa - Trường sa trong vòng tay tổ quốc - Tập 2
Hoàng sa - Trường sa trong vòng tay tổ quốc - Tập 1
Tài liệu Dạy - Học Vật lí 8 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng
Trông lại ngàn xưa
Việt sử giai thoại - tập 5
Việt sử giai thoại - tập 4
Việt sử giai thoại - tập 3