Email In

Tin nhanh RSS

Sử dụng RSS của xuatbangiadinh.vn sẽ giúp bạn
luôn có được những thông tin mới nhất từ
Công ty CPDV Xuất bản Giáo dục GIA ĐỊNH.

 

Sử dụng chương trình đọc RSS (RSS Reader)

  1. Chép (copy) đường dẫn (URL) tương ứng với kênh RSS mà bạn ưa thích.

  2. Dán (paste) URL vào chương trình đọc RSS.

 

RSS là gì?

RSS (Really Simple Syndication) là định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML được sử dụng để chia sẻ và phát tán nội dung Web. Việc sử dụng các chương trình đọc tin (News Reader, RSS Reader hay RSS Feeds) sẽ giúp bạn luôn xem được nhanh chóng tin tức mới nhất từ xuatbangiadinh.vn. Mỗi tin dưới dạng RSS sẽ gồm: Tiêu đề, tóm tắt nội dung và đường dẫn nối đến trang Web chứa nội dung đầy đủ của tin.

 

Danh mục các kênh RSS của Công ty CPDV Xuất bản Giáo dục Gia Định

Tin tức sự kiện

thong-tin/thong-tin-hoat-dong/home?format=feed&type=rss

Giới thiệu sách

thong-tin/san-pham/home?format=feed&type=rss

Sách mầm non

thong-tin/sach-mam-non/home?format=feed&type=rss

Sách tiểu học

thong-tin/sach-tieu-hoc/home?format=feed&type=rss

Sách trung học cơ sở

thong-tin/sach-thcs/home?format=feed&type=rss

Sách trung học phổ thông

thong-tin/sach-thpt/home?format=feed&type=rss

Sách cao đẳng - đại học

thong-tin/cao-dang-dai-hoc/home?format=feed&type=rss

Sách nâng cao dân trí

thong-tin/nang-cao-dan-tri/home?format=feed&type=rss

Lịch, sổ tay, sản phẩm khác

thong-tin/lich-so-tay-san-pham-khac/home?format=feed&type=rss

Bộ sách - Tủ sách

thong-tin/bo-san-pham/home?format=feed&type=rss

 

Chương trình đọc RSS là gì?

Rss Reader là phần mềm có chức năng tự động lấy tin tức đã được cấu trúc theo định dạng RSS. Một số phần mềm đọc RSS cho phép bạn lập lịch cập nhật tin tức. Với chương trình đọc RSS, bạn có thể nhấn chuột vào tiêu đề của 1 tin để đọc phần tóm tắt của hoặc mở ra nội dung của toàn bộ tin trong một cửa sổ trình duyệt mặc định.

Có rất nhiều phần mềm phục vụ khai thác tin qua định dạng RSS, bạn có thể tham khảo bảng các chương trình đọc RSS bên cạnh và lựa chọn cái bạn thích nhất.

 

Các chương trình đọc RSS

Windows

  • Newz Crawler
  • FeedDemon
  • Awasu

Mac OS X

  • Newsfire
  • NetNewsWire

Web

  • Bloglines
  • My Yahoo!
  • NewsGator

 

Điều kiện sử dụng

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các nội dung của các trang khác ngoài xuatbangiadinh.vn được dẫn trong trang này.

Khi sử dụng lại các tin lấy từ xuatbangiadinh.vn, bạn phải ghi rõ nguồn tin là "Theo xuatbangiadinh.vn" hoặc "xuatbangiadinh.vn".

 
 
 
 

Sản phẩm đề cử